Blog

Czym zajmuje się zakład pogrzebowy?

W zakładach pogrzebowych masz możliwość skorzystania z różnego rodzaju usługami, które pomogą nam w zorganizowaniu pogrzebu bliskiej osoby, która zmarła.

Wiele zakładów pogrzebowych współpracuje również z kancelariami kościelnymi, zarządcami cmentarzy, kamieniarzami, kwiaciarniami, zatem organizacja pogrzebu z ich pomocą jest znacznie łatwiejsza i szybsza. Zakłady pogrzebowe świadczą usługi w przygotowaniu zmarłych do pochówku, a także pomagają bliskim w żałobie dokonać wielu formalności, które wiążą się z pogrzebem.

Czym zajmuje się zakład pogrzebowy?

Współpraca z zakładem pogrzebowym pomoże nam zaplanować pochówek

Przedsiębiorca pogrzebowy będzie współpracować z rodziną zmarłego, aby zorganizować cały pogrzeb od początku do końca. Obowiązki te obejmują między innymi pomoc z formalnościami i dokumentacją, organizację pożegnania rodziny ze zmarłym w sali, przygotowanie zmarłego do złożenia w trumnie i pogrzebu, przewóz trumny oraz organizacja transportu rodziny na uroczystości pogrzebowe i cmentarz, pomoc w organizacji stypy.

Ponadto zakłady pogrzebowe mają wiele innych obowiązków, w tym przygotowywanie nekrologów i dystrybucję ich do mediów zgodnie z życzeniem rodziny. Zajmą się także obsługą duchownych i karawaniarzy, zaplanują otwarcie i zamknięcie grobu z przedstawicielem cmentarza, przygotują i udekorują miejsca wszystkich nabożeństw oraz zapewnią transport trumny, żałobników i kwiatów. Zakłady pogrzebowe są również odpowiedzialne za nadzorowanie przygotowania i transportu ciała do pochówku poza krajem lub sprowadzenie zwłok zza granicy, zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.

Zadaniem zakładu pogrzebowego Epitafium Kraków to przede wszystkim konsultacja z rodziną zmarłego, aby ustalić szczegóły pogrzebu, takie jak treść zawiadomienia nekrologowego, wybór trumny oraz innych usług. Przedstawiciel zakładu pogrzebowego udziela rady i pocieszenia rodzinom i przyjaciołom zmarłego. Zaplanowanie pochówku bliskiej osoby jest trudne, ale z pomocą odpowiedniego zakładu pogrzebowego będzie znacznie łatwiejsze i sprawnie zorganizowane.