Finanse

Dlaczego warto inwestować w akcje?

Inwestowanie w akcje to zdecydowanie najpopularniejsza forma gry na giełdzie. Na czym w praktyce polega? Dlaczego warto zacząć inwestować w akcje? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega inwestowanie w akcje?

Inwestowanie w akcje to jak wspomniano we wstępie zdecydowanie najpopularniejsza forma gry na giełdzie. W praktyce polega bowiem na zakupie akcji emitowanych przez spółki akcyjne bądź komandytowo-akcyjne w celu ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem. Skąd bierze się zysk? Otóż, jest on efektem wzrostu wartości akcji, co sprawia, że przed zakupem należy je odpowiednio wyselekcjonować. Istotne jest także to, by inwestor przyjął i realizował konkretną strategię inwestycyjną, którą może być zarówno spekulacja (inwestowanie krótkoterminowe), jak i inwestowanie długoterminowe. Oba podejścia mogą być równie skuteczne, jednak warto wiedzieć, że różnią się nie tylko horyzontem czasowym inwestycji, ale również wieloma innymi kwestiami.

Inwestowanie w akcje – jak zacząć?

Chcąc zacząć inwestować w akcje należy wiedzieć, że jest to forma inwestycji dostępna praktycznie dla każdego. Warunkiem koniecznym jest bowiem jedynie posiadanie odpowiedniego rachunku maklerskiego, który otwiera się u brokera. Podmiot ten pełni bowiem rolę pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem. Jak zatem zacząć inwestować w akcje? Otóż, pierwszym krokiem powinno być założenie konta maklerskiego, co wymaga wyboru odpowiedniego brokera. Kwestie, które warto wziąć w tym przypadku pod uwagę zostały opisane w artykule przedstawiającym mechanizmy inwestowania w akcje. Następnie pozostaje zasilić swój rachunek maklerski, co umożliwi zakup pierwszych akcji.

Dlaczego warto inwestować w akcje?

Popularność inwestowania w akcje wynika przede wszystkim z zalet takiego rozwiązanie. Wymienić wśród nich należy przede wszystkim możliwość uzyskania atrakcyjnej stopy zwrotu, co pozwoli uchronić posiadany kapitał przed inflacją. Co więcej, inwestując w akcje można również zdywersyfikować posiadany portfel inwestycyjny, a dywersyfikacja powinna być żelazną zasadą każdego inwestora. Pozwala ona bowiem ograniczyć ryzyko, które jest nieodzownym elementem inwestowania. Występuje oczywiście także przy inwestowaniu w akcje, w związku z czym ważne jest to, by wszystkie decyzje podejmowane przez inwestora były oparte na rzetelnych analizach i wiarygodnych danych. Istotną kwestią jest także to, by osoba inwestująca w akcje systematycznie poszerzała posiadaną wiedzę oraz zdobywała praktyczne doświadczenie. Poza tym powinna nauczyć się również odpowiednio zarządzać posiadanym kapitałem, co ogranicza ryzyko poniesienia bolesnych i szybkich strat.

Podsumowując należy stwierdzić, że za inwestowaniem w akcje przemawia wiele różnych kwestii, co w efekcie powoduje, że jest to forma inwestycji ciesząca się ogromną popularnością. Chcąc zacząć inwestować w akcje należy jednak pamiętać o ryzyku, ponieważ to ono powoduje, że inwestor może zarówno pomnożyć posiadany kapitał, jak i go utracić.